Бид тантай дараах чиглэлээр хамтран ажиллах боломжтой.

  • Зээлийн маркетад нэгдсэнээр таны бизнест дараах давуу тал, боломжууд бий болно.

    • “Branchless” болон “Open” банкны тогтолцоог Zeelme платформыг ашиглан бүрэн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх
    • Хиймэл оюун ухаанд суурилсан, олон улсын стандартад нийцсэн кредит скоринг ашиглан зээлийн шинжилгээг түргэн шуурхай гаргах
    • Zeelme платформтой хамтран ажилладаг олон газраас зээлийн хүсэлт хүлээн авах
    • Үйл ажиллагааны зардлаа бууруулах, улмаар зээлийн хүүгээ бууруулах боломжтой